Darowizny od osób fizycznych

Poświadczenie darowizny co do zasady powinno być podparte umową darowizny, zwłaszcza jeżeli dotyczy przekazania darowizny pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. W przypadku przekazywania darowizny dla instytucji nie ma potrzeby sporządzania aktu notarialnego.  Podarowane pieniądze powinny być udokumentowane dowodem przelewu lub wpłaty na rachunek wybranej organizacji. Jeśli przedmiotem darowizny są usługi lub przedmioty, to należy udokumentować przekazanie […]

Czytaj więcej

Niechciany spadek

Śmierć najbliższej osoby zwykle jest momentem nieprzyjemnym dla każdego człowieka. Po pierwszym szoku z tym związanym, załatwieniem formalności związanych z pochówkiem i poinformowaniem wszystkich, którzy o śmierci powinni wiedzieć przychodzi czas na uporządkowanie spraw zmarłej osoby. Do takich spraw między innymi należy wykonanie testamentu, jeśli zmarły takowy pozostawił lub sądowe załatwienie spraw, związanych z uporządkowaniem […]

Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie wstępując w związek małżeński tworzą wspólnotę majątkową. Jedynie jeśli podpiszą intercyzę przed tym faktem, to wtedy ich majątek nie jest wspólny, ale każde z nich otrzymuje to, co zarabia. Nie wyklucza to wspólnego łożenia na utrzymanie domu i rodziny, którą założyli. Ponadto małżonkowie mogą się wspierać finansowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co jednak w […]

Czytaj więcej

Ustanowienie pełnomocnictwa przez osobę niepełnosprawną

Kiedy w rodzinie ktoś choruje przewlekle bądź boryka się z niepełnosprawnością, zwykle najbliższa rodzina chce mu pomóc w załatwianiu najbardziej kłopotliwych spraw. Do niektórych z nich, takich jak zrobienie zakupów czy zapłata za czynsz, nie są wymagane żadne upoważnienia. Jednak w przypadku spraw urzędowych może się okazać niezbędne notarialne poświadczenie podpisu bądź ustanowienie pełnomocnika w […]

Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o depozycie notarialnym?

  Przy sprzedaży lub zakupie mieszkania wizyta u notariusza jest koniecznością, ponieważ istnieje przymus notarialny. Prawo polskie nakazuje, by wszystkie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości były spisywane u notariusza. Czym jest depozyt notarialny? Depozyt notarialny jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa przekazania środków z tytułu umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Choć jest to rozwiązanie bardzo popularne na przykład w Niemczech, […]

Czytaj więcej

Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza?

Umowa przedwstępna jest nazywana również umową przyrzeczoną. Spisuje się ją, aby zabezpieczyć interesy stron umowy. W umowie tej obie strony deklarują się, że w przyszłości podpiszą umowę o określonych zapisach. Może ona mieć formę aktu notarialnego. Umowa przedwstępna W przypadku umowy przedwstępnej ważną informacją jest ta, że nie przenosi własności rzeczy, lecz jedynie określa zobowiązanie […]

Czytaj więcej

Poświadczenie podpisu

Notariusz w ramach swoich zadań jest także upoważniony do poświadczenia własnoręczności naszego podpisu. W ten sposób nadajemy podpisowi charakter urzędowy. W jakich sytuacjach przyda nam się poświadczenie podpisu? W niektórych sytuacjach prawo nakłada na nas wymóg przedstawienia dokumentu podpisanego i poświadczonego notarialnie. Są to między innymi takie sytuacje jak spisanie pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej, […]

Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o wspólności majątkowej?

Wchodząc w związek małżeński, zwykle nie przewidujemy problemów finansowych. Bywa jednak tak, że współmałżonek zawiedzie nasze zaufanie i staniemy przed koniecznością spłaty zaciągniętego długu. Wspólnota majątkowa Z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami rodzi się wspólność małżeńska. Do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę, środki na rachunku otwartym lub emerytalnym oraz dochody […]

Czytaj więcej

Na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?

  Od czasu do czasu w różnych mediach słyszy się o sprawach kilkuletnich dzieci, które odziedziczyły spadki po zmarłych spokrewnionych osobach. Jeszcze parę lat temu mogły mieć miejsce takie sytuacje, że dziecko dziedziczyło w spadku ogromne długi. Jak sytuacja wygląda obecnie? Dziedziczenie ustawowe – z dobrodziejstwem inwentarza Jeszcze parę lat temu dziedziczenie ustawowe przebiegało w […]

Czytaj więcej

Który testament jest ważny, jeżeli zmarły pozostawił kilka?

Testament jest naszą ostatnią wolą. Rozporządzamy w nim swoim majątkiem na wypadek śmierci. Co jednak się stanie, jeżeli pozostawimy kilka testamentów? Czy można mieć dwa lub więcej testamentów? Zwykle, spisując testament własnoręcznie lub u notariusza, zawieramy wszystkie swoje sprawy w jednym testamencie. Warto zauważyć, że testament, aby był ważny, musi zawierać datę. To właśnie ona […]

Czytaj więcej