W związku z dokonywaną czynnością notarialną pobierane są:

PODATKI (podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn)
OPŁATA SĄDOWA
TAKSA NOTARIALNA.