Kiedy w rodzinie ktoś choruje przewlekle bądź boryka się z niepełnosprawnością, zwykle najbliższa rodzina chce mu pomóc w załatwianiu najbardziej kłopotliwych spraw. Do niektórych z nich, takich jak zrobienie zakupów czy zapłata za czynsz, nie są wymagane żadne upoważnienia. Jednak w przypadku spraw urzędowych może się okazać niezbędne notarialne poświadczenie podpisu bądź ustanowienie pełnomocnika w formie aktu notarialnego.

Jak osoba niepełnosprawna może ustanowić pełnomocnika?

Ustanowienie pełnomocnika może przebiegać na dwa sposoby. Po pierwsze można przygotować upoważnienie w formie pisemnej z podpisem osoby niepełnosprawnej. Notariusz potwierdza notarialnie podpis tej osoby, upewniając się wcześniej co do jej zdolności podejmowania samodzielnych decyzji. Notarialne poświadczenie podpisu może jednak nie być wystarczające dla niektórych instytucji, które wymagać będą pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Czy notariusz może spisać akt notarialny poza kancelarią?

Jak wiadomo, wszystkie czynności notarialne powinny odbywać się w kancelarii notarialnej. Jednakże od zasady tej jest wyjątek, który mówi, że w szczególnych okolicznościach notariusz może spisać akt notarialny poza siedzibą kancelarii. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dla osoby niepełnosprawnej lub obłożnie chorej przesłanka ta jest spełniona i spisanie aktu notarialnego może odbyć się w domu tej osoby.