Czasami zdarza się, że małżonkowie, którzy ślubowali sobie niegdyś miłość, wierność i uczciwość małżeńską czują, że łączą ich już tylko dzieci, wspólny kredyt czy miejsce zamieszkania, a wszystko, co było między nimi wygasło. Zawsze warto powalczyć o to, by w związku działo się lepiej i można zrobić to na różny sposób. Czasami jednak najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu się rozejść. Małżonkowie mają do dyspozycji rozwód oraz separację.

Czym one się od siebie różnią?

Rozwód ogłasza się wyrokiem sądu, który potwierdza stan, że konkretne małżeństwo nie istnieje już w oczach państwa. Rozpad małżeńskiej więzi musi być trwały i zupełny. Po rozwodzie można zawrzeć nowe małżeństwo z inną osobą, powstaje rozdzielność majątkowa eks-małżonków. Sąd określa także władzę rodzicielską oraz alimenty. Może także zrobić podział majątku, jeśli nie wydłuży to za bardzo postępowania. W ciągu trzech miesięcy od rozwodu można wrócić do nazwiska panieńskiego.

Separacja

Separacja z kolei ma nieco inne skutki. Przede wszystkim jest to swoiste rozdzielenie małżonków, którzy jednak nie będą mogli zawrzeć nowego małżeństwo tak jak przy rozwodzie. Aby przeprowadzić separację rozpad więzi musi być zupełny. Separację jednak w każdym momencie można znieść i przywrócić małżeństwo. Skutki separacji są podobne jak rozwodu, to znaczy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, określane są alimenty. Po separacji małżonkowie są zobowiązani do pomocy sobie, jeśli wymagają tego względy słuszności, w praktyce jednak trudno o zdefiniowanie tego pojęcia. Notariusz pomoże przejść przez proces separacji.