Śmierć najbliższej osoby zwykle jest momentem nieprzyjemnym dla każdego człowieka. Po pierwszym szoku z tym związanym, załatwieniem formalności związanych z pochówkiem i poinformowaniem wszystkich, którzy o śmierci powinni wiedzieć przychodzi czas na uporządkowanie spraw zmarłej osoby. Do takich spraw między innymi należy wykonanie testamentu, jeśli zmarły takowy pozostawił lub sądowe załatwienie spraw, związanych z uporządkowaniem rzeczy pozostawionych przez zmarłego.

Dziedziczenie ustawowe

Czasami zdarza się także, że zmarły oprócz mieszkania, domu czy samochodu pozostawił także niespłacone kredyty lub inne zadłużenia. Jako spadkobiercy jesteśmy odpowiedzialni za nie, jeśli zgodzimy się przyjąć spadek. Są jednak możliwości, które pozwalają na ograniczenie przykrych konsekwencji takiego stanu rzeczy. Po pierwsze możemy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe). W tej sytuacji spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości ustalonej w inwentarzu stanu spadku czynnego. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się ustnie przed sądem, poświadczyć je może także notariusz w ciągu sześciu miesięcy do śmierci spadkodawcy.   Niechcianego spadku można się zrzec także przed śmiercią spadkodawcy. Dokonać tego można w formie aktu notarialnego. Skutki takiej umowy dotyczą także zstępnych osoby zrzekającej się.

Warto wiedzieć, że obecnie każde dziedziczenie odbywa się jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiadamy za długi tylko do wysokości spadku zmarłego.