Nabywając jakąś nieruchomość musimy się dowiedzieć, czy ma ona dostęp do drogi głównej i czy dostęp ten jest swobodny. Jeśli nieruchomość, której jesteśmy właścicielami ma utrudniony dostęp do drogi publicznej lub nie ma go wcale, możemy sprawę rozwiązać na kilka sposobów. Po pierwsze, jeśli mamy dobre kontakty z sąsiadami, to możemy się umówić na możliwość korzystania z ich drogi lub fragmentu posesji. Nie zawsze jest to możliwe, a ustne ustalenia mają do siebie to, że mogą nie być akceptowane przez kolejnych właścicieli posesji sąsiadującej.

Wykupienie pasa drogi lub służebność

Możemy również wykupić od sąsiada pas ziemi na drogę, aby mieś swobodny dojazd do swojej działki. Najczęściej jednak właściciel posesji, do której nie ma dojazdu, decyduje się na ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jest to jedno z ograniczonych praw rzeczowych o charakterze gruntowym. Starać się można o to na podstawie artykuły 145 kodeksu cywilnego. Ustanowienia służebności drogi koniecznej właściciel posesji może żądać, jeśli nieruchomość nie ma dojazdu lub dostęp ten jest nieodpowiedni. Zapisu o służebności drogi można dokonać u notariusza.

Wynagrodzenie za służebność drogi

Zwrócić należy też uwagę, że właściciele posesji sąsiednich mają prawo domagać się wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej o czym mówi przywołany wcześniej paragraf: „jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)”.