Przy sprzedaży lub zakupie mieszkania wizyta u notariusza jest koniecznością, ponieważ istnieje przymus notarialny. Prawo polskie nakazuje, by wszystkie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości były spisywane u notariusza.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa przekazania środków z tytułu umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Choć jest to rozwiązanie bardzo popularne na przykład w Niemczech, to w Polsce rozwiązanie to nie jest powszechne, bo generuje dodatkowe koszty, związane ze sporządzeniem protokołu przyjęcia pieniędzy do depozytu.

Dlaczego depozyt notarialny jest dobrym rozwiązaniem?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej i wydać je osobie wskazanej przez osobę składającą depozyt. W tym celu sporządzany jest protokół, w którym określone są warunki przekazania pieniędzy, czyli to, komu zostaną one wypłacone, w jakim terminie. Jest to zabezpieczenie interesów sprzedającego, bowiem w myśl polskiego prawa do przejęcia własności dochodzi w momencie podpisania aktu notarialnego. Chroni to także kupującego przed nieuczciwym sprzedającym, ponieważ uniemożliwia sytuację, gdy kupujący przeleje pieniądze, zaś sprzedający odmówi podpisania aktu notarialnego. Jeżeli do transakcji nie dochodzi, wówczas pieniądze są zwracane osobie, która je wpłaciła.