Każdy dziś chciałby załatwić wiele spraw w sposób dla niego jak najbardziej wygodny, na przykład w zaciszu swojego domu. Czy jednak wszystko da się załatwić w ten sposób? Z pewnością nie załatwimy tak spraw, które wymagają udziału notariusza.

Akty notarialne tylko w kancelarii

Notariusz jest zawodem, który jest ograniczony przez prawo. Jedną  z zasad pracy notariusza jest fakt, że wszystkie akty notarialne musi on spisywać w kancelarii notarialnej, aby zapewnić odpowiednie warunki – wolne od osób postronnych,  ciche i godne. Od tej zasady są wyjątki, jednak dotyczą one wyłącznie sytuacji wyjątkowych. Wśród nich wymienić możemy na przykład sytuację, gdy klient przebywa w szpitalu. Zdarza się, że osoby będące w szpitalu chcą uporządkować swoje sprawy i w takich sytuacjach notariusz może spisać akt notarialny poza siedzibą swojej kancelarii. Innym wyjątkiem jest także sytuacja spotkania akcjonariuszy spółki czy licznego osobowo zarządu – jeżeli notariusz w kancelarii nie dysponuje odpowiednio dużą salą, wówczas spisanie aktu notarialnego może odbyć się w siedzibie firmy. W innych jednak wypadkach, takich jak spisanie testamentu, spisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, poświadczenie dokumentów czy stwierdzenie własnoręczności podpisu akt notarialny powinien być spisany w kancelarii notarialnej.

Choć wiele osób chciałoby załatwić sprawę z notariuszem w innym miejscu, to jednak w myśl przepisów nie jest to możliwe. Dzięki możliwości umówienia się z notariuszem na dogodny termin, możemy jednak załatwić sprawy w najwygodniejszym dla nas momencie.