Poświadczenie darowizny co do zasady powinno być podparte umową darowizny, zwłaszcza jeżeli dotyczy przekazania darowizny pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. W przypadku przekazywania darowizny dla instytucji nie ma potrzeby sporządzania aktu notarialnego.  Podarowane pieniądze powinny być udokumentowane dowodem przelewu lub wpłaty na rachunek wybranej organizacji. Jeśli przedmiotem darowizny są usługi lub przedmioty, to należy udokumentować przekazanie darowizny oraz rzetelnie udokumentować wydatki, związane z przedmiotem darowizny.

Pamiętaj o zgłoszeniu darowizny do Urzędu Skarbowego

Jeśli osoba fizyczna otrzyma darowiznę, to musi zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym do 6 miesięcy od momentu jej otrzymania, gdyż w innym wypadku może zostać ukarana grzywną oraz opłacić podatek, chyba że ma prawo do zwolnienia z niego. Zwolnienie to obowiązuje, jeśli osoba obdarowana zgłosi fakt darowizny do 6 miesięcy. Niezgłoszenie jej powoduje, że zwolnienie nie jest możliwe i w takim wypadku należy zapłacić należny podatek w zależności od grupy podatkowej i wysokości darowizny. Wyrażenie czynnego żalu może być podstawą do nienaliczania grzywny, jednak podatek w takim wypadku koniecznie trzeba będzie zapłacić i nie ma możliwości obejścia tego, więc warto pamiętać o półrocznym terminie zgłoszenia.