Aby usprawnić obsługę naszych klientów przygotowaliśmy wskazówki, jakie dokumenty warto ze sobą zabrać przychodząc do kancelarii.

OGÓLNE DANE I DANE POTRZEBNE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI W KANCELARII NOTARIALNEJ
PEŁNOMOCNICTWO
TESTAMENT
PRZYJĘCIE BĄDŹ ODRZUCENIE SPADKU
AKT POŚWIACZENIA DZIEDZICZENIA (dotyczy spadków otwartych po 1 lipca 1984 r.)
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
INFORMACJE DODATKOWE