Notariusz w ramach swoich zadań jest także upoważniony do poświadczenia własnoręczności naszego podpisu. W ten sposób nadajemy podpisowi charakter urzędowy.

W jakich sytuacjach przyda nam się poświadczenie podpisu?

W niektórych sytuacjach prawo nakłada na nas wymóg przedstawienia dokumentu podpisanego i poświadczonego notarialnie. Są to między innymi takie sytuacje jak spisanie pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej, oświadczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym, umowy zbycia przedsiębiorstwa lub zbycia udziałów w spółce z o.o.

Jak poświadczyć podpis notarialnie?

Aby dokonać poświadczenia podpisu, należy udać się do kancelarii notarialnej z przygotowanym dokumentem oraz dokumentem tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. Notariusz potwierdza autentyczność złożonego przez nas podpisu. Warto jednak nadmienić, że w ten sposób nasz dokument nie staje się aktem notarialnym i nie nabiera mocy dokumentu urzędowego. Poświadczenie podpisu zawiera datę i miejsce sporządzenia, pieczęć i podpis notariusza. Notariusz nie ma obowiązku przeczytania poświadczanego dokumentu, gdyż jego zadaniem jest poświadczenie podpisu, nie zaś treści. Najczęściej jednak notariusze czytają dokument i wskazują ewentualne błędy.

Notarialne poświadczenie podpisu może nam się przydać w różnych sytuacjach. Warto wiedzieć, gdzie w najbliższej okolicy znajduje się kancelaria notarialna.