Większość spraw urzędowych musimy załatwiać poprzez osobiste stawiennictwo. Podobnie sprawa ma się w przypadku nabycia lub sprzedaży działek czy lokali. Jednakże jeżeli chcemy scedować załatwienie za nas spraw na inną osobę, wówczas musi ona mieć pełnomocnictwo notarialne. Dokument ten należy spisać u notariusza.

 

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo notarialne jest potrzebne we wszystkich sprawach, kiedy chcemy, aby reprezentowała nas inna osoba. Najczęściej pełnomocnictwa notarialne są podpisywane w przypadku sprzedaży lub nabycia nieruchomości. Uprawniamy wówczas pełnomocnika do decydowania w naszym imieniu.  Pełnomocnika możemy ustalić także na czas planowanej przez nas nieobecności w firmie (na przykład w czasie urlopu poza granicami kraju), jeżeli nie ma innej osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji.

 

Z jakimi dokumentami należy udać się do notariusza?

W celu spisania pełnomocnictwa notarialnego należy dostarczyć do notariusza dane osobowe mocodawcy, takie jak imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu, numer PESEL. Niezbędne będą także dane osobowe osoby, która będzie pełnomocnikiem oraz zakres pełnomocnictwa.

Notariusz potwierdza ważność pełnomocnictwa i za dokonanie tej czynności pobiera opłatę. Maksymalna opłata za pełnomocnictwo do jednej czynności wynosi 30 zł. Opłata jest pobierana także za wydanie wypisu pełnomocnictwa w kwocie 6 zł za każdą stronę. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej czynności, wówczas koszt jego sporządzenia może być wyższy.