Notariusz MikołówW niektórych sytuacjach życiowych, na przykład przy poszukiwaniu pracy, jesteśmy zobowiązani do przedłożenia dokumentów, które potwierdzają zdobycie przez nas uprawnień czy wykształcenia. Często w rekrutacji wymagane jest jednak przedłożenie dokumentów w oryginale. Co można zrobić, aby nie utracić cennych dokumentów, które mamy w jednym egzemplarzu?

Potwierdź dokumenty notarialnie

Notariusz jest prawnikiem, który powołany został przez ministra sprawiedliwości i może sporządzać akty notarialne. Często notariusz kojarzy nam się z umowami kupna-sprzedaży, które muszą być potwierdzane notarialnie lub też ze sprawami spadkowymi. Notariusz może jednak potwierdzić kopie naszych dokumentów, dzięki czemu mają one taką samą wartość jak dokumenty oryginalne. W trakcie trwania procesów rekrutacyjnych warto przedstawić kopię potwierdzoną notarialnie, a oryginał dokumentu zostawić na własny użytek, aby nie zaginął on.

Oświadczenia i upoważnienia

Notariusz może także potwierdzać notarialnie różnego rodzaju oświadczenia i upoważnienia, zwłaszcza jeżeli cedujemy na kogoś możliwość reprezentowania nas – na przykład w firmie w czasie naszego urlopu. Dokument poświadczony notarialnie jest bardziej wiarygodny niż oświadczenie spisane i podpisane tylko przez nas, ponieważ podpis notariusza potwierdza prawdziwość oświadczenia, złożonego w formie pisma. Niektóre instytucje wymagają poświadczenia notarialnego – na przykład przy różnego rodzaju upoważnieniach.