Notariusz MikołówŚmierć bliskiej osoby zawsze jest momentem trudnym. W pierwszych dniach musimy załatwić wiele spraw i formalności, związanych z pochówkiem krewnego i poinformowaniem rodziny o tym smutnym fakcie. Kiedy jednak te sprawy zostaną załatwione, a nasze emocje trochę ochłoną, wówczas należy zająć się sprawami, związanymi ze spadkiem.

Spadek

Wszystkie dobra, jakie należały do zmarłego wchodzą w skład spadku. Osoba, która jest spadkobiercą może przyjąć spadek bądź go odrzucić. Warto jednak wiedzieć, że w skład spadku wchodzą również wszystkie zobowiązania finansowe zmarłego, takie jak niespłacone kredyty lub też zadłużenia. W momencie, gdy spadkobierca decyduje się przyjąć spadek, wówczas staje się odpowiedzialny także za długi.

Jak uniknąć długów w spadku?

Aby nie odpowiadać za długi zmarłego, należy spadek odrzucić lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Notariusz spisuje wówczas stosowny dokument, który chroni nas przed przyjęciem długów w spadku. Zrzeczenie się spadku powoduje, że nie otrzymamy nic z majątku zmarłego i nie będziemy odpowiadać za jego długi. Po zrzeczeniu się spadku poszukiwany będzie kolejny spadkobierca. Z kolei przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy za długi zmarłego, ale tylko do wysokości otrzymanych dóbr, które zawarte są w inwentarzu stanu spadku czynnego.

Pamiętaj o czasie

Aby uniknąć automatycznego przyjęcia spadku, należy pamiętać o złożeniu stosownych oświadczeń przed sądem lub notariuszem w ciągu sześciu miesięcy od daty śmierci krewnego. Możemy też się zabezpieczyć przed przyjęciem spadku, składając oświadczenie przed notariuszem jeszcze za życia krewnego – na przykład w sytuacji, gdy wiemy, że ma on dużo długów.