Kancelaria notarialna MikołówMałżonkowie, którzy wstępują w związek małżeński, automatycznie tworzą wspólnotę majątkową. Jedynym sposobem na rozdzielenie dochodów męża i żony jest podpisanie intercyzy, która gwarantuje rozdzielność majątkową.

 

Kiedy podpisać intercyzę?

Zwykle intercyza podpisywana jest przed wstąpieniem w związek małżeński, jednak można ją podpisać w każdym momencie w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do intercyzy, wówczas wystarczy spisać ją w formie aktu notarialnego u notariusza. Z kolei, jeżeli tylko jedna strona wymaga intercyzy, aby chronić swoje dochody (na przykład w sytuacji, gdy współmałżonek nie zarabia lub trwoni pieniądze należące do majątku wspólnego), wówczas niezbędne jest złożenie pozwu do sądu rejonowego, w miejscu zamieszkania pozwanego. Wszystkie przedmioty, które zostały nabyte w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, są wspólne dla małżonków. Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej nabyte przedmioty i otrzymane środki powiększają majątek indywidualny. Rozdzielność majątkowa nie wyklucza wspólnego łożenia na gospodarstwo domowe, a także wspierania współmałżonka finansowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 

Intercyza a działalność gospodarcza

Wiele par podpisuje intercyzę ze względu na działalność gospodarczą współmałżonka. Intercyza chroni dochody męża lub żony w przypadku roszczeń, związanych na przykład z niewypłacalnością firmy. W takiej sytuacji – jeżeli jest zgoda obu stron – intercyza może zostać spisana w formie aktu notarialnego.