Notariusz MikołówNotariusz to prawnik, który zostaje powołany przez ministra sprawiedliwości i jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Praca notariuszy oparta jest między innymi na ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z tą ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego. Do zadań notariusza należy między innymi spisywanie aktów notarialnych.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

Jednym z dokumentów, który spisywany i potwierdzany jest przez notariusza jest umowa kupna lub sprzedaży nieruchomości, a także umowa przedwstępna, która zobowiązuje do przeniesienia własności nieruchomości. Przy zakupie domu lub mieszkania konieczne jest spotkanie obu stron u notariusza, który notarialnie potwierdzi przeniesienie własności. Konieczność skorzystania z usług notariusza zachodzi również przy umowach związanych z wieczystym użytkowaniem, na przykład w momencie zaistnienia potrzeby przedłużenia okresu wieczystego użytkowania bądź przeniesienia prawa wieczystego użytkowania.

Spadek

Formę aktu notarialnego powinny mieć również sprawy, związane z dziedziczeniem, na przykład zrzeczenie się dziedziczenia (odrzucenie spadku jeszcze za życia spadkodawcy) czy umowa o podział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość. W formia aktu notarialnego można przyjąć także spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co chroni spadkobiercę przed koniecznością spłacania długów, zaciągniętych przez spadkodawcę.