W przypadku konieczności skorzystania z usług notariusza warto wiedzieć, że oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej, zaś my otrzymujemy tylko wypis. Wiele osób dziwi się tej praktyce, jednak jest ona regulowana przez ustawę – prawo o notariacie. Jest to jednak korzystne dla nas, bo możemy się zwrócić po wypis z aktu notarialnego.

Czy można przyjść po kolejny wypis z aktu notarialnego?

Po otrzymaniu wypisu lub wypisów z aktu notarialnego notariusz przechowuje sporządzone dokumenty w kancelarii notarialnej przez dziesięć lat. W tym czasie możemy udać się do kancelarii notarialnej i poprosić o kolejny wypis z aktu notarialnego. Oczywiście ponieść musimy koszt wypisu, jednak jest to dla nas wygodne. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia wypisu aktu notarialnego możemy udać się po jego kopię do notariusza. Nie ryzykujemy więc utraty oryginału, który bezpiecznie spoczywa u notariusza. Po upływie dziesięciu lat notariusz przesyła wszystkie akty notarialne do sądu wieczystoksięgowego. Jeżeli potrzebujemy wypisu z akt po upływie tego czasu, wówczas tam powinniśmy szukać aktu notarialnego. Warto podkreślić, że akty notarialne są przesyłane do sądu właściwego dla miejsca pracy notariusza, nie zaś miejsca zamieszkania osoby, która potrzebuje wypisu z aktu notarialnego.

Testamenty

Testament spisany u notariusza również jest przechowywany w kancelarii notarialnej przez 10 lat. Po tym okresie, podobnie jak pozostałe akty notarialne, trafia do wydziału ksiąg wieczystych. Testator i upoważnione przez niego osoby otrzymują wypisy.