Zwykle załatwienie spraw związanych z obecnością notariusza związane jest z koniecznością wizyty w kancelarii notarialnej. Bywa jednak, że chcemy, aby notariusz przyjechał do nas. Czy ma on taką możliwość?

Czynności notarialne tylko w kancelarii notarialnej

W myśl ustawy prawo o notariacie notariusz jest zobowiązany do dokonywania czynności notarialnych wyłącznie w swojej kancelarii. Choć od tej zasady są wyjątki, to jednak rzadko zdarza się, że notariusz spisuje testament czy poświadcza dokumenty poza swoim biurem.

W jakich sytuacjach czynności notarialne mogą być dokonane poza kancelarią?

Czynności notarialne mogą być dokonane poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Szczególną okolicznością może być na przykład przyjazd do klienta obłożnie leżącego, który chce spisać swoją ostatnią wolę, czyli testament. Wówczas notariusz może przyjechać do domu chorego. Za szczególną okoliczność uznaje się także pobyt w szpitalu. Jeżeli klient w tym czasie chce na przykład upoważnić rodzinę do dokonywania czynności w jego imieniu. W wyjątkowych przypadkach czynności notarialne mogą się odbyć także  siedzibie firmy – na przykład jeżeli w spotkaniu protokołowanym przez notariusza bierze udział wiele osób i nie zmieszczą się w kancelarii notarialnej.

Jeżeli zastanawiasz się, czy jest możliwość, aby notariusz dokonał czynności poza kancelarią, najlepiej będzie zadzwonić i dowiedzieć się, czy taka szansa istnieje. W przypadku dokonania czynności poza kancelarią bez szczególnych okoliczności, notariusz może narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.