Testament jest naszą ostatnią wolą. Rozporządzamy w nim swoim majątkiem na wypadek śmierci. Co jednak się stanie, jeżeli pozostawimy kilka testamentów?

Czy można mieć dwa lub więcej testamentów?

Zwykle, spisując testament własnoręcznie lub u notariusza, zawieramy wszystkie swoje sprawy w jednym testamencie. Warto zauważyć, że testament, aby był ważny, musi zawierać datę. To właśnie ona wpływa na to, który testament jest ważny, jeżeli zmarły pozostawił kilka testamentów.

Czy drugi testament unieważnia pierwszy?

Jeżeli zdecydujemy się na pozostawienie drugiego testamentu, wówczas powinniśmy notarialnie unieważnić pierwszy testament. W takiej sytuacji po naszej śmierci pod uwagę będą brane wyłącznie zapisy z drugiego testamentu, nie zaś z pierwszego, który został unieważniony. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli nie unieważnimy testamentu. W takiej sytuacji notariusz, otwierając testamenty, musi porównać zapisy w obu oraz stwierdzić, czy drugi testament wyklucza ten pierwszy, czy też dotyczy innych spraw.

Przykładowo, jeżeli w pierwszym testamencie zapisujemy cały majątek osobie A, zaś w drugim osobie B, ważny będzie tylko ten drugi testament. Z kolei jeśli oba testamenty dotyczą różnych spraw, na przykład pierwszy przekazania spadku, drugi zaś zapisu windykacyjnego nieruchomości, wówczas oba są ważne, ponieważ wzajemnie się nie wykluczają.

Testamenty są otwierane przez notariusza, który z przeprowadzenia tej czynności spisuje protokół.